top of page
people-2567915_1280 pixabay.png

Zajedno. Okoliš. Financije.

 Program za ubrzanje turnaround money (zaokreni novac) za brzu provedbu veće zaštite okoliša

kroz održivo financiranje u regijama Europe

LOGO color turnaround money.png

MOTIVACIJA

Jedina stvar važnija od željeti je činiti.
Želiš sudjelovati?

EDUCATION

Oni koji razumiju također mogu djelovati mudro. 
Želiš sudjelovati?

UMREŽAVANJE

Naš veliki faktor uspjeha je umreženost. 
Želiš sudjelovati?

LOGO color turnaround money.png

Zajedno. Okoliš. Financije. Model projekta turnaround money (zaokret) je participativni program za dosljedno ubrzanje provedbe veče zaštite okoliša kroz održivo financiranje u regijama Europe.
 

This project was funded by the BMUV within the framework of the European Environment Initiative (EURENI).

OSNOVNA IDEJA

Kroz održivio financiranje, ulaganjima bi se trebala promicati preobrazba u (okolišno) održivo gospodarstvo.
 

Zvuči jednostavno. Međutim, praksa pokazuje da nam kombinacija složenih pitanja kao što su financijska tržišta i održivost predstavlja izazove. To se odnosi na štediše, ulagače, upravitelje imovinom i tvrtke kao ciljne skupine projekta. Posebno na lokalnoj i regionalnoj razini, akterima često nedostaje orijentacije i strategije za učinkovitu provedbu vlastitog zahtjeva za održivost s (novim) regulatornim zahtjevima na europskoj i nacionalnoj razini.
 

Ovo je pristup projekta turnaround money (zaokreni novac): motivacijom, obrazovanjem i umrežavanjem lokalnih i regionalnih aktera omogućiti provedbu učinkovitih strategija održivog financiranja kako bi na taj način odlučno podupirali zaštitu okoliša.

PROCES

Analiza: Kako stoji regija? Koji bi dionici trebali biti uključeni? Koja bi pitanja okoliša trebala biti u središtu pozornosti?
 

10 - 15 intervjua po regiji plus analize dokumenata (regionalni razvojni planovi, koncepti održivosti...)
 

Dvije radionice su-stvaranja u svakoj regiji
 

Razvoj turnaround money (zaokreni novac) projekta za svaku regiju
 

Motivacija, obrazovanje i umrežavanje

Koje razvojne strategije treba provoditi, tko i s koliko angažmana, u sljedeće 2-3 godine (događanja, radionice, strategija obrazovanja itd.)?

CILJEVI

Utvrditi važna pitanja u odgovarajućoj regiji u kojoj tema održivog financiranja treba i može pružiti određenu potporu

Dobiti podršku ključnih multiplikatora i donositelja odluka u odgovarajućoj regiji

Razviti turnaround money (zaokreni novac) koncept u svakoj regiji na participativan način. Koji će biti sljedeći najvažniji koraci u sljedeće 2-3 godine?
 

Saznati može li i na koji način pristup u ovom projektu pomoći i drugim regijama da se uključe u turnaround money (zaokreni novac) regiju.

The current regulatory top-down approach of the EU is to be complemented by turnaround money with a civil society bottom-up approach from the region.

REGIJE

Minhen

Geld mit Sinn e.V.
 

Mannheim

Starkmacher e.V., Mannheim + Fair Finance Institute, grad Heidelberg


Belgija

KU Leuven and NGO Nieuwe Mensheid

East Flanders regija, grad Gent


Croatia

NGO UEZ Udruga za Ekonomiju Zajednistva

Koprivnica-Križevci Region, City of Križevci

Želite li sudjelovati u jednoj od naših regija?

?Radujemo se vašem javljanju!

Markus und Christian.png
BMUV_Fz_2021_Web_Farbe_en.png

Strong partnerships

KULEUVEN auf weiss.png
FAIR FINANCE auf weiss.png
STARKMACHER auf weiss.png
GMS auf weiss.png
UEZ auf weiss.png

within the framework of the European Environment Initiative (EURENI). 

bottom of page