top of page
people-2567915_1280 pixabay.png
French version.png

Samen. Milieu. Financiën.

Programma turnaround money

Voor een snellere bescherming van het milieu

via Duurzame Financiering in de regio's van Europa

LOGO color turnaround money.png

MOTIVATIE

Het enige wat belangrijker is dan ”willen”, is ”doen”. Meedoen?

EDUCATIE

Wie begrijpt, kan ook verstandig handelen. Meedoen?

NETWERKEN

Samenwerken in netwerken is onze grote succesfactor. Meedoen?

LOGO color turnaround money.png

Samen. Milieu. Financiën. Het pilootproject turnaround money is een participatief programma met als doel een sneller milieubehoud door middel van duurzame financiering in de regio's van Europa.

This project was funded by the BMUV within the framework of the European Environment Initiative (EURENI).

HET BASISIDEE

Via Duurzame Financiering moeten investeringen bijdragen tot de transitie naar een (ecologisch) duurzame economie.

Dat klinkt eenvoudig. Maar de praktijk leert dat de combinatie van complexe thema’s als financiële markten en duurzaamheid ons voor uitdagingen stelt. Dit geldt zowel voor spaarders, beleggers, envermogensbeheerders als voor bedrijven, de doelgroepen van het project. Het ontbreekt hen vaak aan oriëntatie en een strategie om hun eigen duurzaamheidsclaim effectief uit te voeren op lokaal en regionaal niveau overeenkomstig de (nieuwe) Europese en Nationale regelgeving.

 

Dit is waar het turnaround money project om de hoek komt kijken: door middel van motivatie, educatie en netwerken moeten lokale en regionale actoren effectieve duurzame financieringsstrategieën implementeren en zo milieubehoud resoluut ondersteunen.

DE UITWERKING

Analyse: Hoe ver staat de regio? Welke actoren zijn erbij betrokken? Welke milieuvraagstukken staan centraal?

 

10 - 15 interviews per regio plus analyse van regionale ontwikkelingsplannen, duurzaamheidsconcepten, ...)

Twee co-creatieve workshops in elke regio

Ontwikkeling van een turnaround money  Roadmap per regio

 

Motivatie, Educatie en Netwerken

Welke bouwstenen voor duurzame financiering zijn in de komende twee à drie jaar nodig? Door wie en met welke middelen (evenementen, workshops, educatieve initiatieven, etc.)?

DE DOELEN

Per regio identificeert het project de belangrijke thema’s waar duurzame financiering expliciet   ondersteuning moet en kan bieden. Het project zoekt steun bij belangrijke multipliers en beleidsmakers in de verschillende regio’s.

In elke regio ontwikkelt het project op een participatieve manier een turnaround money Roadmap.

Wat zullen de volgende belangrijkste stappen zijn in de komende 2-3 jaar en wie wordt erbij betrokken?

Ontdek of dit project ook andere regio's kan helpen om een ​​turnaround money-regio te worden en hoe dit aan te pakken.

De huidige regelgevende top-downbenadering van de EU moet door de lokale samenleving, in elke regio worden aangevuld door turnaround money wvanuit een bottom-up-benadering.

REGIO'S

Munich

Geld mit Sinn e.V.

Mannheim

Starkmacher e.V., Mannheim + Fair Finance Institute, Heidelberg

België

KU Leuven en Nieuwe Mensheid vzw

Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Gent,
Brussels hoofdstedelijk gewest, stad Brussel

Kroatië

NGO UEZ Udruga za Ekonomiju Zajednistva

Regio Koprivnica-Križevci, stad Križevci

Wil je graag deelnemen in een van onze regio's?

We horen graag van u!

3xBelgien sw.png

Bel ons / +32 495 28 80 00 (Alexis Versele) -  +32 476 52 42 22 (Ingrid Molderez) – +32 479 54 84 22 (Anne Snick)

Mail ons / alexis.versele@kuleuven.beingrid.molderez@kuleuven.beanne.snick@kuleuven.be

BEZOEK ONZE WEBSITE / KULeuven CEDON 

BMUV_Fz_2021_Web_Farbe_en.png

Strong partnerships

FAIR FINANCE auf weiss.png
KULEUVEN auf weiss.png
STARKMACHER auf weiss.png
GMS auf weiss.png
UEZ auf weiss.png

within the framework of the European Environment Initiative (EURENI). 

bottom of page